Ilmastolannoite-hanke

Lisätietoa hankkeesta

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittäminen -hankkeessa (lyhennyksenä käytetään Ilmastolannoite-hanke) kehitetään laskentaohjeistus ja demolaskuri kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen laskemiseen. 

Suomessa eikä muuallakaan maailmassa ole tällä hetkellä olemassa työkalua, jolla kierrätyslannoitteiden valmistajat voisivat luotettavasti ja läpinäkyvästi laskea ja osoittaa, mitkä ovat niiden valmistamien lannoitevalmisteiden ilmasto- ja ympäristöhyödyt. Erilaisia elinkaarilaskelmia on kyllä tehty lannoitevalmisteille, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Ylipäätänsä elinkaariarviointiselvitysten toteuttaminen on kallista ja vaatii erityisosaamista. 

Hankkeessa kehitetään laskentaohjeistus, jota voidaan hyödyntää kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen laskemiseen. Laskentaohjeistus on yhdenmukainen olemassa olevien ja tunnettujen laskentakäytäntöjen kanssa. Hankkeessa kehitetään myös toimiva ja helppokäyttöinen hiilijalanjälkilaskurin demoversio (excel).  Lisäksi hankkeen avulla pyritään lisäämään tietoisuutta kierrätyslannoitevalmisteista ja niiden hyvistä ominaisuuksista.

Hanke toteutetaan 1.12.2021 – 30.5.2023. Laskentaohjeistus ja laskuri ovat kaikkien saatavilla tällä sivustolla myös hankkeen jälkeen.

Hanke on saanut maaseudun innovaatiorahoitusta (EIP = European Innovation Partnership). Lisätietoa EIP-rahoituksesta löytyy www.maaseutu.fi-sivustolta. 

Lannoitustyöt

Organisoituminen

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Hankkeeseen osallistuu lisäksi 11 yhteistyökumppania, jotka muodostavat myös hankkeen projekti- ja innovaatioryhmän. 

Hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat asiantuntijat: 

Scroll to Top