Ilmastolannoite-hanke

Lisätietoa hankkeesta

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin kehittäminen -hankkeessa (lyhennyksenä käytetään Ilmastolannoite-hanke) kehitettiin laskentaohjeistus ja demolaskuri kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen laskemiseen. 

Suomessa eikä muuallakaan maailmassa ole tällä hetkellä olemassa työkalua, jolla kierrätyslannoitteiden valmistajat voisivat luotettavasti ja läpinäkyvästi laskea ja osoittaa, mitkä ovat niiden valmistamien lannoitevalmisteiden ilmasto- ja ympäristöhyödyt. Erilaisia elinkaarilaskelmia on kyllä tehty lannoitevalmisteille, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Ylipäätänsä elinkaariarviointiselvitysten toteuttaminen on kallista ja vaatii erityisosaamista. 

Hankkeessa kehitettiin laskentaohjeistus, jota voidaan hyödyntää kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen laskemiseen. Laskentaohjeistus on yhdenmukainen olemassa olevien ja tunnettujen laskentakäytäntöjen kanssa. Hankkeessa kehitettiin myös toimiva ja helppokäyttöinen hiilijalanjälkilaskurin demoversio (excel).  Lisäksi hankkeen avulla pyrittiin lisäämään tietoisuutta kierrätyslannoitevalmisteista ja niiden hyvistä ominaisuuksista.

Hanke toteutettiin 1.12.2021 – 24.8.2023. Laskentaohjeistus ja laskuri ovat kaikkien saatavilla tällä sivustolla myös hankkeen jälkeen.

Hanke on saanut maaseudun innovaatiorahoitusta (EIP = European Innovation Partnership). Lisätietoa EIP-rahoituksesta löytyy www.maaseutu.fi-sivustolta. 

Lannoitustyöt

Organisoituminen

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Hankkeeseen osallistui lisäksi 11 yhteistyökumppania, jotka muodostivat myös hankkeen projekti- ja innovaatioryhmän. 

Hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluivat seuraavat asiantuntijat: 

Scroll to Top