Hiilijalanjälki

Lisätietoa hiilijalanjäljestä

Hiilijalanjälkilaskelma on yksinkertaistettu ja luotettava keino laskea, osoittaa ja kertoa tuotteen ilmastovaikutukset. Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan esimerkiksi tietyn palvelun, tuotteen tai prosessin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.), jolloin siinä on huomioitu hiilidioksidin lisäksi myös muiden merkittävien kasvihuonekaasujen, kuten metaanin ja dityppioksidin, päästövaikutus hiilidioksidiin suhteutettuna.

Hiilikädenjäljellä puolestaan tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen tai palvelun mahdollistamaa päästövähennystä jollekin toiselle, tyypillisesti asiakkaalle. Hiilikädenjälki lasketaan kahden hiilijalanjäljen erotuksena, ja kun ratkaisulla on pienempi hiilijalanjälki kuin vertailukohteena käytetyllä ratkaisulla, muodostuu positiivinen hiilikädenjälki. Esimerkiksi uusiutuviin energianlähteisiin siirtymisestä sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisesta voi seurata positiivinen hiilikädenjälki.

Lannoitetta
Ilmastolannoite Scroll to Top