Ajankohtaista

Ilmastolannoite -hankkeen taustaraportti valmistunut

Hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen taustaselvitys käytössä olevista standardeista, joita käytetään yleisesti tai lannoitteissa, sekä kierrätyslannoitteiden hiilijalanjäljen laskennan erityistarpeista valmistui 3.5.2022. Raportin johtopäätöksiä hyödynnetään laskentaohjeistuksen sekä hiilijalanjälkilaskurin laadinnassa.

Taustaraportti_hiilijalanjälki_FINAL 2022

Scroll to Top