Ajankohtaista

Ilmastolannoite-laskentaohjeistus ja -laskuri arvioitu kolmannen osapuolen toimesta

Hankesuunnitelman mukaisesti Ilmastolannoite-laskentaohjeistus ja -laskuri arvioitiin kolmannen osapuolen toimesta. Toimeksianto kilpailutettiin. Arviointi toteutettiin loka-marraskuussa.

Puolueettoman kolmannen osapuolen verifioinnin ilmastolannoitelaskurille toteutti Ramboll. Verifioinnin yhteydessä arvioitavia aspekteja olivat mm. laskurin toiminnallisuudet, valitut rajaukset, käytettyjen päästökertoimien luotettavuus, sekä laskennan ja ohjeistuksen selkeys käyttäjälle. Laskuria muokattiin verifioijan palautteen pohjalta. Ulkopuolisen asiantuntija-arvion avulla pystyttiin parantamaan laskurin kattavuutta ja luotettavuutta, ja verifioinnin lopputuloksena todettiinkin, että laskuri on hyvin rakennettu käyttötarkoitukseensa, vastaa riittävällä tarkkuudella noudatetun standardin vaatimuksia ja on kypsä käyttäjäpilotointiin.

 

Ilmastolannoite
Ilmastolannoite-hankkeessa laaditaan sidosryhmien kanssa yhteistyönä kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskentaohjeistus sekä demo-laskuri.

 

Scroll to Top