Ajankohtaista

Ilmastolannoite-laskuri englanninkieliseksi CiNURGi-hankkeessa

CiNURGi-hankkeessa käännetään suomenkielinen Ilmastolannoite-laskuri ja laskentaohjeistus englanninkieliseksi. Työ on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2024 aikana.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana CiNURGi-hankkeessa (Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region), jota koordinoi ruotsalainen Research Institutes of Sweden (Rise). Hankkeessa tavoitellaan Itämeren rehevöitymisen vähentämistä jäännösbiomassavirtojen optimaalisella käyttämisellä ja prosessoimalla kierrätyslannoitteiksi. Hankkeessa tullaan muun muassa laatimaan yhteiset laatuvaatimukset kierrätyslannoitteille. Lisäksi hankkeessa kerätään hyviä ravinnekierrätysesimerkkejä eri maista, johon liittyen järjestetään kilpailu jo ihan lähiaikoina. Hanke linkittyy kiinteästi myös HELCOM:n ravinnekierrätysohjelmaan. Hankepartnereita on Tanskasta, Virosta, Suomesta, Saksasta, Puolasta, Latviasta, Liettuasta ja Ruotsista eli Itämeren rantavaltiot on hyvin edustettuna. Hankkeen rahoittajana on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region-rahoitusohjelma. Hankkeen kesto: 11/2023-10/2026.

Lisätietoa:

Scroll to Top