Ajankohtaista

Ilmastolannoite-laskuri on valmis ja löytyy nyt netistä

Ilmastolannoite-hankkeessa kehitetty kierrätyslannoitteiden hiilijalanjälkilaskuri sekä -laskentaohjeistus ovat nyt valmiit ja kaikkien halukkaiden ladattavissa veloituksetta. Ne löytyvät Ilmastolannoite-hankkeen nettisivuilta www.ilmastolannoite.fi seuraavat viisi vuotta. 

Ilmastolannoite-hiilijalanjälkilaskuri on helppokäyttöinen ja yleisesti käytössä olevien hiilijalanlaskentastandardien mukainen kierrätyslannoitteen hiilijalanjälkilaskuri. GHG-standardin mukainen tuotteen hiilijalanjälkilaskenta perustuu ISO:n LCA-standardeihin (14040:2006 ja 14044:2006) sekä PAS 2050-hiilijalanjälkistandardiin. Laskelmien tekeminen on helppoa, kun osa laskentavalinnoista on tehty etukäteen ja osa datasta on valmiina laskurissa.

Hiilijalanjälkiohjeistuksella varmistetaan, että laskenta onnistuu sujuvasti ja kaikki tekevät laskelmat samalla tavalla. Näin mahdollistetaan se, että hiilijalanjälkilaskelmien tulokset ovat mittavammassa, vertailtavammassa ja helpommin viestittävämmässä muodossa.

Olemme myös viimeistelleen Ilmastolannoite-laskurin laskentaperusteet -dokumentin, jossa kerrotaan tarkemmin laskurista ja laskennan kehitystyössä tehdyistä oletuksista ja päätöksistä. Mikäli haluat käyttää hiilijalanjäljen laskentatuloksia viestinnässä ja markkinoinnissa, niin silloin laskelmat tulee tarkastaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Verifioija voi tarvita lisätietoa laskurista ja sen perusteista, jolloin Ilmastolannoite-laskurin laskentaperusteet-dokumentista on hyötyä!

Kierrätyslannotteiden hiilijalanjälkilaskuri (excel versio 1.0)

Laskentaohjeistus (versio 1.0)

Ilmastolannoite-laskurin laskentaperusteet-dokumentti

 

Ilmastolannoite logo

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987 805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Scroll to Top