Ajankohtaista

Julkisen kuulemisen tulokset  

Ilmastolannoite-hanke pyysi sidosryhmiltä palautetta hankkeessa laadittuun Kierrätyslannoitteiden hiilijalanjäljen laskentaperusteet -raporttiluonnokseen 20.-30.9.2022 välisen ajan. Linkki dokumenttiin löytyy tästä. Kaikkiaan kommentteja saatiin 23 kommenttia kuudelta eri taholta.

Hankeosapuolet ovat käyneet läpi kommentit. Saadut kommentit on huomioitu perustelumuistion viimeistelyssä ja laskurin kehittämistyössä. Suuremmista kysymyksistä on keskusteltu myös hankkeen ohjausryhmässä.

Suurin osa kommenteista on voitu huomioida laskurin ja laskentaohjeistuksen viimeistelyssä. Saatujen kommenttien pohjalta olemme päättäneet, että jatkossa puhumme hiilikädenjäljen sijaan

päästövähennyspotentiaalista. Muutama asia jää pohdittavaksi ja ratkaistavaksi mahdollisessa erillisessä jatkokehityshankkeessa. Näitä ovat esimerkiksi jätteitä koskeva terminologia ja tarkempi ohjeistus päästöjen allokointiin.

Tarkempi listaus saaduista kommenteista ratkaisuineen julkaistaan sitten, kun laskuri ja laskentaohjeistus ovat valmiit.

Lisätiedot:
Anna Virolainen-Hynnä
0400987805
anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

 

Maaseutuverkosto
Ilmastolannoite | Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkilaskuri. Kuva: Suvi Voutilainen, Avena Design

Maaseuturahasto

Ilmastolannoite Scroll to Top