Ajankohtaista

Julkisen kuulemisessa saatu palaute ja niiden huomioiminen

Ilmastolannoite-hanke pyysi sidosryhmiltä palautetta hankkeessa laadittuun Kierrätyslannoitteiden hiilijalanjäljen laskentaperusteet -raporttiluonnokseen 20.-30.9.2022 välisen ajan. Linkki dokumenttiin löytyy tästä. Kaikkiaan kommentteja saatiin 23 kommenttia kuudelta eri taholta.

Hankeosapuolet ovat käyneet läpi kommentit. Saadut kommentit on huomioitu perustelumuistion viimeistelyssä ja laskurin kehittämistyössä. Suuremmista kysymyksistä on keskusteltu myös hankkeen ohjausryhmässä.

Listaus saaduista kommenteista ratkaisuineen löytyy täältä (excel).

Lisätiedot:
Anna Virolainen-Hynnä
0400987805
anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Ilmastolannoite Scroll to Top