Ajankohtaista

Laskurin ja laskentaohjeistuksena testaus on käynnissä

Ilmastolannoite-hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja suunnitelman mukaisesti nyt on vuorossa testausta. Laskuria ja laskentaohjeistusta testataan projektiryhmän toimesta 5.12.2022-13.1.2023.

Tavoitteena on, että ne toimijat, joilla on omaa tuotantoa, tekevät hiilijalanjälkilaskelman vähintään yhdelle tuotteelle noudattaen laskentaohjeistusta. Ne, joilla ei ole tuotantoa, kommentoivat laskuria ja ohjeistusta yleisellä tasolla. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry laatii laskennan tuloksista yhteenvetoraportin, joka julkaistaan hankkeen nettisivuilla ensi vuonna. Positive Impact Finland Oy puolestaan viimeistelee laskurin ja ohjeistuksen testaajilta saadun palautteen pohjalta.

Yhteenveto hankkeen projektiryhmän kokoonpanosta:

Lannoitevalmistajat:

Asiantuntijaorganisaatiot:

Scroll to Top