Ajankohtaista

Laskurin testaus onnistui hyvin

Laskuria ja laskentaohjeistusta testattiin kaikkiaan 10 lannoitevalmisteella. Tämä oli enemmän kuin oli alun perin suunniteltu.

Testaajien palaute oli erittäin positiivista. Laskuri on laadukas ja monipuolinen. Laskenta vaatii toki hyvää perehtyneisyyttä valmisteen raaka-aineisiin ja oman tuotantolaitoksen prosesseihin.

Testauksesta saadun palautteen pohjalta laskurin toiminnallisuutta kehitetään edelleen, korjataan esille tulleita epätarkkuuksia sekä tarkennetaan laskentaohjeistusta. Lisäksi laaditaan listaus jatkokehitysideoista.

Viimeistelty laskuri julkaistaan maaliskuussa 2023 hankkeen nettisivuilla, jolloin se on kaikkien käytettävissä.

Scroll to Top