Ajankohtaista

Palautetta Ilmastolannoite-hankkeen lopputuotoksista

Syksyllä 2023 keräsimme käyttäjiltä palautetta hankkeen lopputuotoksista ja saimme vastaajiksi 6 yritystä. Kaikki vastaajat olivat käyttäneet laskuria ja perehtyneet ohjeisiin. 66% oli tutustunut perusteludokumentteihin.

Hankkeen lopputuotokset eli perustelumuistio, laskuri ja ohjeistus koettiin yleisesti onnistuneen ja niihin oltiin tyytyväisiä. Yleisvaikutelma laskurista oli, että se on informatiivinen, looginen, riittävän yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Laskurin koettiin soveltuvan hyvin myös aloittelijalle. Hankalana koettiin allokointi, laskurin soveltaminen tietyissä tilanteissa, yleistykset ja oman datan kerääminen.

Vastaajat kertoivat, että jatkossa heidän on tarkoitus panostaa datan laatuun, vertailla tuloksia ja tuotteita sekä panostaa hiilijalanjälkilaskentaan yleisesti. 

Jatkokehitykseltä toivottiin laskurin visuaalisuuteen panosta ja tukea datan keräämiseen. Erityisesti toivottiin lisää yhteistyötä laskelmien parissa ja tulosten vertailua kumppanien kesken. Toivottiin, että yhteistyön kautta saataisiin laajemmalle yleisölle laskentatulosten dataa ja viestiä siitä miten kiertolannoite on parempi valinta ja vaihtoehto mineraalilannoitteille. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa helppokäyttöinen laskuri kiertolannoitteiden hiilijalanjälkilaskentaan, ja siksi olikin hienoa saada palautetta laskenta on koettu jopa ennakko-odotuksia helpommaksi. “Hyvin vedetty kokonaisuus, toivottavasti tulee myös jatkoa.”, sanoi eräskin vastaaja. 

Laskuri on informatiivinen, looginen, riittävän yksinkertainen ja helppokäyttöinen. 

 

Lisätietoa:

Anna Virolainen-Hynnä, +358 400 987 805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Ilmastolannoite logo

Scroll to Top