Ajankohtaista

Sidosryhmäkuuleminen: pyydämme kommentteja laskentaperusteisiin 30.9. mennessä

Ilmastolannoite-hanke haluaa sidosryhmiltä palautetta hankkeessa laadittuun Kierrätyslannoitteiden hiilijalanjäljen laskentaperusteet -raporttiluonnokseen. Palautetta kerätään 20.-30.9.2022 välisen ajan. 

Palautetta, kommentteja ja korjausehdotuksia voi antaa kahdella eri tavalla:

  1. Merkitse kommentit ja korjausehdotukset jaettuun dokumenttiin eli ’elävään dokumenttiin’. Linkki dokumenttiin löytyy tästä. Pyydämme käyttämään kommenttitoimintoa tai Ehdota-toimintoa, jotta kommentointia on helpompi seurata. Pyydämme kirjoittamaan kommenttiin oman nimen.
  2. Voit toimittaa palautetta, kommentteja ja korjausehdotuksia myös sähköpostitse (anna.virolainen-hynna@biokierto.fi).

Aineisto:

Mikä dokumentti? Laskentaperustedokumentti sisältää kaikki pohjatiedot, miten laskentaohjeistus laaditaan, mitä valintoja teemme ohjeistuksen laadinnan yhteydessä sekä kerrotaan, miten tehdyt valinnat ovat eri standardien mukaisia. Laskentaperusteiden viitekehyksenä on maailman eniten käytetty GHG:n ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting’ -standardi. Lisäksi on tarkasteltu ISO 14067: ‘Kasvihuonekaasut. Tuotteiden hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset ja ohjeet’ -standardia. 

Mitä palautteella tehdään? Annettu palaute otetaan huomioon hiilijalanjälkiohjeistuksen ja -laskurin viimeistelyssä. Annetuista kommenteista ja palautteesta laaditaan myös julkinen yhteenveto. Lopullinen hiilijalanjälkiohjeistus ja -laskuri arvioidaan vielä kolmannen osapuolen toimesta (ns. verifikaatio), minkä seurauksena saadaan puolueeton asiantuntija-arvio Ilmastolannoite-laskentaohjeen ja -laskurin sisällöistä. Valmis ohjeistus ja laskuri ovat kaikkien käytettävissä helmi-maaliskuussa 2022.

 

Lisätiedot:

Ilmastolannoite-hankkeen pääkoordinaattori Anna Virolainen-Hynnä (anna.virolainen-hynna@biokierto.fi; 0400-987 805).

Maaseuturahasto

Maaseutuverkosto

 

Ilmastolannoite Scroll to Top