Ajankohtaista

Yhteenveto testaustuloksista

Ilmastolannoite-hankkeessa kehitettiin kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalan- ja kädenjäljen laskentatyökalu ja -ohjeistus. Hanke toteutettiin 1.12.2021 – 30.5.2023. Laskentaohjeistus ja laskuri ovat kaikkien saatavilla tällä myös hankkeen jälkeen. Hanke sai EIP-rahoitusta.

Ilmastolannoite-laskuria testasi hankkeen aikana marraskuu 2022-tammikuu 2023 kaikkiaan seitsemän organisaatiota (Lakeuden Etappi Oy, Kekkilä Oy, Jeppo Biogas Oy, Nanopar Oy, HSY, Gasum Oy, BioKymppi Oy). Testilaskenta tehtiin seitsemälle eri lannoitevalmisteelle. Osa valmisteista oli markkinoilla olevia tuotteita ja osa puolestaan testituotteita.

Testilaskennan perusteella voitiin todeta, että laskuri oli helppokäyttöinen ja toimiva.  Testilaskennan perusteella kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälki on lähtökohtaisesti pieni. Kun tarkasteluun lisätään vielä ’vältetyt päästöt’, niin tulokset ovat erittäin hyvät. Suurin ilmastokuorma aiheutuu kierrätyslannoitevalmisteissa käytetyistä muista raaka-aineista. Merkitystä on myös tuotannon aikaisella sähkönkulutuksella, valmistuksen aikaisella energian kulutuksella ja kuljetusten päästöillä (pituus ja polttoaine). Kaikkiin päästöjen vähentämiseen löytyy keinoja.

Jätepohjaisten valmisteiden hiilijalanjälkilaskentaan liittyy useita haasteita, joista allokointi on keskeisin. Kierrätyslannoitevalmistuksen yhteydessä tuotetaan usein myös muita lopputuotteita, kuten biokaasusta sähköä ja lämpöä ja biometaania teollisuuden ja liikenteen käyttöön. Ilmastolannoite-laskuri mahdollistaa erilaiset allokointiratkaisut, mutta GHG-standardin mukaisesti mukaan päästöt suositellaan allokoimaan ensisijaisesti massan perusteella. Jos massa-allokointi ei ole mahdollista, niin silloin voi käyttää taloudelliseen arvoon perustuvaa allokointia.

Yrityksille haasteita laskennassa aiheutti myös muun muassa se, että uusiutuvan energian direktiivin (RED2) kasvihuonekaasulaskenta eroaa GHG-standardin mukaisesta laskennasta esimerkiksi laskennan rajauksen ja allokoinnin osalta. Yritys voi joutua tekemään käytännössä useita tuotteiden kasvihuonekaasulaskelmia. Uusiutuvan energian kestävyyslainsäädännön mukainen kestävyyslaskenta on pakollista, jos biokaasua käytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteessa, päästökaupassa tai biokaasun veroedun saamiseksi.

Kierrätyslannoitteiden hyvät ominaisuudet tulisivat vielä paremmin esille, jos hiilijalanjälkitarkastelu sisältäisi myös lannoitevalmisteen käytönaikaiset päästöt, ja jos siinä huomioitaisiin myös muita ympäristövaikutusluokkia, kuten vaikutus luonnonmonimuotoisuuteen. Jatkokehitystyö olisi tarpeen. Orgaanisen aineksen vaikutus maan kasvukuntoon ja mikrobitoimintaan ja tätä kautta hiilensidontaan kaipaa niin ikään jatYhteenveto testaustuloksista 23.5.2023kokehitystyötä.

 

  • ILMASTOLANNOITE -HANKKEEN YHTEENVETO TESTAUSTULOKSISTA 22.5.2023 (pdf).
Scroll to Top